PGSLOT99TH
เครดิตฟรี 100 บาท ใช้ 80 แต้ม
เครดิตฟรี 200 บาท ใช้ 150 แต้ม
เครดิตฟรี 500 บาท ใช้ 350 แต้ม
เครดิตฟรี 1,000 บาท ใช้ 700 แต้ม
เครดิตฟรี 2,000 บาท ใช้ 1,300 แต้ม
ทองคำ 25 สตางค์ ใช้ 4,500 แต้ม
ทองคำ 50 สตางค์ ใช้ 8,500 แต้ม
ทองคำ 1 บาท ใช้ 16,000 แต้ม
น้ำหอม Dior Sauvage ใช้ 3,000 แต้ม
น้ำหอม Bleu de Chanel ใช้ 3,000 แต้ม
น้ำหอม Chanel Paris ใช้ 3,000 แต้ม
นาฬิกา G-Shock ใช้ 3,000 แต้ม
กระเป๋าตังค์ Louis Vuiton ใช้ 9,000 แต้ม
โทรศัพท์ราคาไม่เกิน 6,000 บาท ใช้ 3,000 แต้ม
โทรศัพท์ราคาไม่เกิน 11,000 บาท ใช้ 6,000 แต้ม
iPad Gen 8 ใช้ 9,000 แต้ม
iPhone 12 ใช้ 20,000 แต้ม
iPhone 12 ProMax ใช้ 25,000 แต้ม
รายละเอียดโปรโมชั่น
ฝากเงินวันนี้ สะสมแต้มแลกของรางวัลมากมาย ตรวจสอบได้จากไอคอนสะสมแต้ม
ระยะเวลาของโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยังอยู่ในช่วงเวลาโปรโมชั่น